Квартал №082 обмежений вулицями Шухевича, Героїв Крут
та провулком між даними вулицями в межах 82 кварталу

 

 Квартал №106, обмежений вулицями Чорновола, Клинівка та віткою залізниці з західної сторони

Детальний план території обмеженої, вулицями Чорновола, Клинівка та віткою залізниці з західної сторони розроблений  на замовлення  виконавчого комітету Самбірської міської ради  згідно  РішенняСамбірської міської ради № 42  від 16.09.2014р.

В проекті опрацьовано територію орієнтовною площею 13,5 га (в т.ч. планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею  6,96 га.). Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5 років.

В проекті враховані основні рішення  генплану м. Самбора, розробленого  Державним підприємством  Державним інститутом проектування міст  «Містопроект»  (м. Львів) у 1987 році та затверджений ухвалоюСамбірською міської ради від 30.09.1987р.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** ‘‘ Планування і забудова міських і сільських поселень ‘‘, ДСП −173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території».

Виготовлений проект пройшов громадське обговорення з 1 грудня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Затвердження проекту відбулося 26 лютого 2015 року Рішенням Самбірської міської ради за № 25.

Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування (квартал 106) знаходиться в західній центральної частини м. Самбора, обмежена вулицями Чорновола – Клинівка – віткою залізниці зі західної сторони. Територія відноситься до серединної зони міста.

На території проектування знаходяться громадські об’єкти (Податкова інспекція, Дім польський), торгово-комерційні об’ єкти (магазин,), виробничо складські об‘єкти (СТО, гаражі, склади), споруди інженерних мереж (трансформаторна підстанція), житлові об’єкти. Через територію кварталу з півночі на південь проходить лінія електропередач високої напруги, що створює труднощі для проектування житлової забудови на вільних землях.

Негативний вплив на проектовану житлову забудову здійснюють окремі виробничо-складські об‘єкти, які розташовані в на територіях житлової та громадської забудови без дотримання функціонального зонування та нормативних санітарно-захисних зон та розривів.

Озеленення та благоустрій території є задовільним. Загалом територія проектування потребує реорганізації з демонтажем нежитлової некапітальної та малоцінної забудови.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий, чому сприяє значна кількість зелених насаджень навколо території проектування (дерева та чагарники на прилеглих житлових територіях, озеленена територія інтернату, тощо).

Використання території.

Вулиці та проїзди – відносяться до земель загального користування міста. Проектом згідно намірів органу місцевого самоврядування та забудівника передбачається будівництво індивідуальної житлової забудови, об’єктів торгівлі (магазин будівельних матеріалів), обслуговування (станція СТО).

Характеристика інженерного обладнання.

Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами. На території проектування знаходяться чисельні споруди інженерних мереж, що обслуговують даний квартал (трансформаторні підстанції, ГРП, котельні). Територія проектування забезпечена водопостачанням, каналізуванням, електропостачанням, газопостачанням, теплопостачанням.

Характеристика транспорту.

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. Територія, що розглядається в даному ДПТ, обмежена міськими вулицями: вул. Чорновола – з північної сторони, вул. Клинівка – із східної сторони, вітка залізниці – з західної сторони, Заїзд безпосередньо в квартал здійснюється з вул. Чорновола і з вулиці Клинівка.

Характеристика озеленення і благоустрою.

Благоустрій та озеленення на території проектування загалом вимагає реорганізації та впорядкування за рахунок переобладнання та демонтажу малоцінної та дисгармонійної забудови складських приміщень.

Значна озеленена територія знаходиться в центральній частині кварталу.

Крім цього окремі елементи благоустрою та озеленення присутні вздовж існуючих житлових вулиць.

Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії та межі землекористування, санітарно-захисні зони від ліній електропередач і телефонних кабелів, санітарні та пожежні розриви, вимоги та умови до забудови в сформованому історичному середовищі , викладені в історико-містобудівному обгрунтуванні.

Квартал №137, обмежений межею Бабинської сільської ради, межею ТзОВ «Самбірцукор», вул. Промислова та межею ПАТ «Концерн Хлібпром»

Детальний план території обмеженої межею Бабинської сільської ради, межею ТзОВ “Самбірцукор”, вулицею Промислова, та межею ПАТ “Концерн Хлібпром” в межах 137 кварталу у м. Самборі, Львівської області, Львівської області розроблений на замовлення Самбірської міської ради згідно Рішення Самбірської міської ради № 36 від 18 червня 2015 року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 34 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ –5 років.

В процесі проектування згідно рішення Самбірської міської ради було внесено зміни в генеральний план м. Самбора, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 1976 р., а саме змінено категорію земель проектованої території з промисловості в територію житлової і громадської забудови.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території».

 

i

 

Детальний план території, обмеженої вул. Промислова, межею ПАТ «Концерн «Хлібпром», межею ТзОВ «Самбірцукор» та межею Бабинської сільської ради в межах кварталу 137 м.Самбора ( внесення змін).

Характеристика кварталу:

Площа кварталу   33,78 га

Площа впливу детального плану   46,63 га.

Мета розроблення детального плану:

 • Внесення змін в ДПТ: формування земельної ділянки площею 1,482 га в південно-західній частині кварталу з цільовим призначенням 11.02 розміщення та експлуатація будівель та споруд промисловості ( лист 3 ділянка I,  лист 4 ділянка 299)

Мережі-і-обмеження_новый-размер Проектний-план_новый-размер ПРОМИСЛОВА-АТО-ФУНКЦІОНАЛ-ОСТ_новый-размер Транспорт_новый-размер

Проект детального плану території, обмеженої вул. Карпенка-Карого, залізницею, межею НГРЕ і межею міжрайбази в межах кварталу 110 м.Самбора.

Характеристика кварталу:

Площа кварталу   4,90 га

Площа впливу детального плану   10,87 га.

Мета розроблення детального плану:

 • Формування земельної ділянки під розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості за адресою: вул. Карпенка-Карого, 8 а (лист 4, ділянка2)
 • Формування земельної ділянки під розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості за адресою: вул. Карпенка-Карого, 43/9 (лист 4, ділянка3)
 • Формування земельної ділянки під розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості за адресою: вул. Карпенка-Карого, 43 (лист 4, ділянка4)
 • Формування вільної земельної ділянки під продаж з аукціону з перспективним використанням для розміщення та експлуатації будівель та споруд промисловості (згідно генплану).

110 Аркуш_новый размер 110. 3 Аркуш_новый размер 110ІСНУЮЧИЙ 1_новый размер 110ФУНКЦІОНАЛ_новый размер

Детальний план території

обмеженої допоміжною віткою залізниці, межею колишньої міжрайбази, віткою залізниці та вулицями Клинівка та Карпенка Карого в межах 110 кварталу в м. Самборі

    Детальний план території обмеженої допоміжною віткою залізниці, межею колишньої міжрайбази, віткою залізниці та вулицями Клинівка та Карпенка Карого в межах 110 кварталу в м. Самборі розроблений згідно рішення Самбірської міської ради №43 від 03.03.2016 року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею 15,6 га.

В проекті враховані  основні рішення генерального плану м. Самбір, розробленого Л/ф «Діпромісто» (м. Львів) у 1976 році.

Проект розроблений у відповідності з:

–  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

– Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б. 1 -1 – 12 : 2011.

–  ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

– ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

–  ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

–  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Ділянка, на яку розробляється детальний план території, розташована у східній частині м. Самбір.

Проектована ділянка обмежена:

допоміжною віткою залізниці, межею колишньої міжрайбази, віткою залізниці та вулицями Клинівка та Карпенка Карого в межах 110 кварталу в м. Самборі.

Model

Model

Model

Проект детального плану

території обмеженої вул. Дорошенка – бічна,  Дорошенка, Братів Бережницьких, Коновальця, Купилева, р. Млинівка та О.Пчілки (в районі озера «Молодіжне»), в межах 28 кварталу

Детальний план розробляється на земельну ділянку, яка знаходиться в  межах населеного пункту відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Планувальними обмеженнями на території детального плану території є:

 • Межі землекористування
 • Нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви
 • Охоронна зона ЛЕП 0,4кВт – 2м., 110кВт. 20м.
 • Охоронна зона від газопроводу низького тиску – 2м.
 • Охоронна зона від каналізації – 3м.

 

Площа земельної ділянки Меморіального парку – 5,0047 га.

Площа земельної ділянки міського парку – 25,7427 га.

Площа земельної ділянки штучної водойми – 6,1861 га.

 

Детальний план території вносить уточнення і доповнення до містобудівної документації на новому рівні, пов’язаному із більшою деталізацією містобудівного планування території та проектних рішень.

В’їзд/виїзд на територію проектованої території відбувається із північної, південної та східної сторін. Детальним планом також передбачено уточнення встановлених меж земельних ділянок, уточнення планувальних обмежень згідно розробленого генерального плану м. Самбір, упорядкування територій обмежених вул. Купилева, межею Єврейського кладовища та проїздом від кладовища до вулиці Купилевої в межах 28 кварталу.

8.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

(витяги)

8.1. Зміст та основні цілі документа державного планування

Мета стратегічної екологічної оцінки детального території полягає в необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

8.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом

Проектом детального плану території передбачено ревіталізацію території парку та меморіального парку «Пам’ятай». Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

8.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових

В результаті реалізації проекту для повітряного, геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища, флори та фауни не передбачається негативного впливу.

Ймовірність того, що реалізація документу державного планування спричинить можливі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Короткострокові наслідки будуть проявлятися внаслідок будівництва проектованої будівлі та автостоянки. Середньострокові та довгострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) можуть проявлятися у разі неправильного поводження з об’єктами проектування. В свою чергу, можливими наслідками при цьому є збільшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території. Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт.

Основний вплив на ґрунтовий покрив буде спостерігатись при будівництві об’єкта та буде мати короткочасний характер впливу, а також при русі транспортних засобів, що може спричинити порушення ґрунтового покриву.

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації будівель перевищення рівнів шуму не передбачається.

Реалізація проекту ДПТ буде мати позитивний вплив на соціально- економічний розвиток території.

 • Резюме нетехнічного характеру інформації

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному ДПТ передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо охорони атмосферного повітря, щодо захисту водного та ґрунтового середовищ, шумозахисні заходи та заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення, які представлені в регіональних програмах. Транскордонних наслідків виконання документу державного планування та наслідків для природо-заповідних територій не очікується.

Даним детальним планом передбачається приведення до нормативних показників існуючих проїздів, а також архітектурно-планувальне та об’ємно-функціональне впорядкування території.

Page_00004(1)

 

Детальний план території, обмеженої вул. Дорошенка, Шпитальною, Грушевського, та Б.Лепкого в межах кварталу 29 м.Самбора.

Характеристика кварталу:

Площа кварталу   3,79 га

Площа впливу детального плану   9,27 га.

Мета розроблення детального плану:

 • Формування земельної ділянки під обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ( лист №4, ділянка №8)
 • Формування вільної земельної ділянки під перспективне призначення: будівництво закладу комерції (лист №4, ділянка №11)
 • Формування вільної земельної ділянки під перспективне призначення: будівництво гаражів (лист №3, ділянка IІI)
 • Формування ділянки для будівництва моргу ( лист №3, ділянка II ).
Альбом:
Альбом:

29_3_100

Детальний план території обмежений вулицями Петлюри, Заньковецької, межею будинковолодіння №3 по вул. Заньковецької та вул.. Нова, в межах 33 кварталу в м. Самборі

ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Детальний план території обмежений вулицями Петлюри, Заньковецької, межею будинковолодіння №3 по вул. Заньковецької та вул.. Нова, в межах 33 кварталу забудови в м. Самборі, розроблений на замовлення Самбірської міської ради згідно рішення ХІ сесії VII демократичного скликання Самбірської міської ради Самбірського району Львівської області № 28 від 19.07.2016р.

СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

За містобудівними умовами територія відповідно до генерального плану м. Самбір належить до території житлової садибної забудови.

З метою відведення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінетів Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», у відповідності до ст. 12, 118, 123, 151 Земельного кодексу України, ст. 10 ч. 1,2,3 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

 • Стан навколишнього середовища:

Територія опрацювання знаходиться в південій частині м. Самбір по вулиці Заньковецької 1.

З усіх сторін  проектовану ділянку оточує територія садибної житлової забудови.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий, чому сприяє навколишня забудова і кількість зелених насаджень навколо території проектування.

 • Використання території:

В даний час територія, що розглядається даним ДПТ, знаходиться в зоні житлової садибної забудови.

Вулиці та проїзди – відносяться до земель загального користування м. Самбір

Площа ділянки опрацювання становить 0,3565га.

Площа ділянки призначена для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 0,0786га.

 • Характеристика земель:

Рельєф ділянки рівнинний, ухил з північного сходу на південий захід. Перепад відміток – в межах 0,5 м.

 • Характеристика будівель:

Ділянка, яка відводиться під розроблення детального плану території для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд є забудована.

 • Інженерне обладнання:

Територія проектування забезпечена:

Водопостачання – згідно технічних умов;

Електропостачання – ЛЕП 0,4 кВт;

Теплопостачання – індивідуальне;

Каналізація – згідно технічних умов.

 • Транспорт:

Територія опрацювання має сформовану вулично-дорожню мережу. Територія, що розглядається в даному ДПТ, обмежена:

З півночі – землі садибної житлової забудови;

З півдня – землі садибної житлової забудови;

З заходу – землі садибної житлової забудови;

З сходу –  землі садибної житлової забудови;

Під’їзд до ділянки відбувається з вулиці Заньковецької.

 • Озеленення та благоустрій території:

Благоустрій та озеленення на території проектування загалом вимагає реорганізації і впорядкування.

Озеленення території опрацювання представлена зеленими насадженнями у вигляді дерев і кущів.

 • Планувальні обмеження:

Планувальними обмеженнями на території ДПТ:

 • охоронна зона ЛЕП 0,4 кВт – 4м.;
 • межі землекористування;
 • нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви.

РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ

Архітектурно-планувальне та об’ємно-функціональне вирішення проекту детального плану території обмеженого вулицями Петлюри, Заньковецької, межею будинковолодіння №3 по вул. Заньковецької та вул.. Нова, в межах 33 кварталу забудови в м. Самборі виконано з врахуванням вимог ДБН Б.2.4-1-94.

Планувальна організація території забудови передбачає її функціональне зонування, виходячи з вимог генерального плану населеного пункту а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

Згідно з ДСТУ – Н Б Б.1.1-12:2011 дану територію можна віднести до наступних зон:

Ж-1 – розташування житлової садибної забудови (1110);

ТР-3 – транспортної інфраструктури (2112) ;

Межує з територією:

Ж-1 – розташування житлової садибної забудови (1110);

ТР-3 – транспортної інфраструктури (2112.1) ;

За функціональним призначенням територія проектованого об’єкту в межах розроблення детального плану передбачається для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Конкретні параметри кожного проектованого об’єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

Майнові права на проект даного Детального плану території належать замовнику, авторські – розробнику ДПТ.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до генплану м. Самбір територія проектування належить до житлової садибної забудови.

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану на новому рівні містобудівної документації, пов’язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за останні роки з часу затвердження генплану.

Зміна цільового призначення ділянки – не передбачається.

ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Характеристика зони, переважні, супутні та дозволені види використання території, характеристика об’єктів забудови, подані нижче:

Враховуючи містобудівну ситуацію, що склалася на ділянці проектування, ділянка має наступні характеристики.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 • Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;
 • Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

 • Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);
 • Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;
 • Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;
 • Аптеки;
 • Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;
 • Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;
 • Об’єкти пожежної охорони;
 • Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;
 • Сквери, алеї;
 • Майданчики для сміттєзбірників;
 • Гостьові (тимчасові) автостоянки;
 • Сади, городи;
 • Квітники, палісадники.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 • Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів;
 • Культові споруди;
 • Відділення, дільничні пункти міліції;
 • Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;
 • Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;
 • Гаражі окремостоячі, боксові;
 • Майданчики для вигулу собак;
 • Господарські будівлі на присадибній ділянці;
 • Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;
 • Теплиці, оранжереї.

ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК

 • Вулично-дорожня мережа

Територія опрацювання має сформовану вулично-дорожню мережу. Територія, що розглядається в даному ДПТ, обмежена:

З півночі – землі садибної житлової забудови;

З півдня – землі садибної житлової забудови;

З заходу – землі садибної житлової забудови;

З сходу –  землі садибної житлової забудови;

Під’їзд до ділянки відбувається з вулиці Заньковецької.

 • Організація пішохідного руху

Пішохідний рух передбачається по пішохідних тротуарах, передбачених вздовж вулиць. Основні входи в існуючі об’єкти орієнтовані у відповідності до проектованих доріг.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Техніко-економічні показники ДПТ

 1. Площа земельної ділянки на яку розробляється детальний план території – 0,0276 Га;
 2. Площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 0,0786 Га
 3. Площа земельної ділянки в межах червоних ліній вулиць – 0,3469 Га;
 4. Площа земель житлової садибної забудови – 0,6022 Га;
 5. Площа земельної ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні ЛЕП 0,4кВ. – 0,0793 Га;
 6. Коефіціенти:

– земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд – 7,6 %;

– земельної ділянки в межах червоних ліній вулиць – 33,7 %;

– земель житлової садибної забудови -58,7 %;

– земельної ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні ЛЕП 0,4кВ. – 7,7 %

Техніко-економічні показники земельної ділянки для будівництва та обслуговування

 житлового будинку, господарських будівель і споруд

 1. Площа земельної ділянки – 0,0786;
 2. Площа забудови – 0,0190 Га;
 3. Площа мощення та твердого покриття – 0,0208 Га;
 4. Площа використання – 0,0398 Га;
 5. Площа озеленення – 0,0388 Га:
 6. Коефіціенти:

– забудови – 24,2 %;

– мощення та твердого покриття – 26,4 %;

– використання – 50,6 %;

– озеленення – 49,4%;

ДПТ Самбір-1

ДПТ Самбір-2 ДПТ Самбір-3

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

обмеженої вулицями Івана Франка, Грушевського, Ясна та вул. Коновальця в межах 46 кварталу у м. Самборі, Львівської області

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 3,12 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ –5 років.

01

02

03

Детальний план території

обмеженої  вулицями Чорновола і Кміта та віткою залізниці в межах 115 кварталу в м.Самборі,  Львівської області

   Детальний план території (ДПТ) «обмеженої  вулицями Чорновола і Кміта та віткою залізниці в межах 115 кварталу в м.Самборі,  Львівської області» розроблено у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСТУ-Н Б 5.1.1-8:2009 „Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території”, ДСП-173 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів” та Закону України № 3038Л/І від 17.02.2011 р. „Про регулювання містобудівної діяльності”.

При розробці ДПТ враховано:

 • матеріали генерального плану м.Самбора,.
 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних обстежень та контрольних обмірів;
 • рішення Самбірської міської ради № 26 від 20 грудня 2016р.
 • завдання на розроблення детального плану території
 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Площа в межах детального планування 120000.0м2

 

Площі земельних ділянок  пропонованих для відведення :

Площі проекних земельних ділянок на які розробляється  детальний план території :

  0.27 га ( для будівництва та обслуговування не виробничих будівель)

–   0.43 га  ( для будівництва та обслуговування будівель громадського призначення)   –   0.40 га( для будівництва будівель обслуговування транспорту)

–   0.20 га. (для будівництва та обслуговування будівель громадського призначення)

–   0.07 га( для будівництва та обслуговування будівель громадського призначення комунально-складського призначення )

– 0.26 га( для будівництва  будівель обслуговування транспорту та обслуговування  споруд інженерної інфранструктури)

– 0.31 га( для будівництва та обслуговування  будівель громадського призначення)

– 1.53 га( для розміщеня примислового об’єкту)

– 0.98 га( для будівництва та обслуговування будівель комунально-складського призначення )

– 0.53 га( для будівництва та споруд інженерної інфранструктури)

 

– 0.22 га( для будівництва та обслуговування  виробничих будівель)

– 0.026 га( для будівництва та обслуговування  споруд інженерної інфранструктури)

– 0.04 га( для будівництва та обслуговування  

споруд інженерної інфранструктури)

 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об’єкту .

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

(витяг)

   Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, розглядається можливість планування та забудови території громадського та виробничо-складського призначення, а саме розміщення на вказаних ділянках громадських будівель,  складського та промислового призначення, під’їзних шляхів до цих будівель та розворотних площадок.

Проектовані об’єкти із визначеними класами санітарно-захисних зон із відповідними обмежуючими факторами щодо ОВНС відповідають  нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного повітря» і «Про охорону навколишнього природного середовища», і не надасть  негативного впливу на навколишнє природне середовище.

5) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності – розміщення на вказаній території будівель і споруд виробничого та комунально- складського, під’їзних шляхів до цих будівель та розворотних площадок.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – підключення мереж від центральної мережі міста Самбора. Каналізація – централізована;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури міста.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

8) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

1Схема розміщення-min

2ДПТ Самбір. Квартал 115-Існуючий

3ДПТ Самбір. Квартал 115-Проект

Детальний план території

обмеженої віткою залізниці, межею військової частини

А-0807, віткою залізниці, вул.Клинівка в межах частини 116 та 112 кварталів у м.Самбір Львівської області

 

    В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території опрацювання ДПТ площею 8,8755 га, зокрема уточнення планувальної структури існуючої ділянки площею 2,4863 га, на якій розміщений комплекс по прийманню, очищенню, сушінню, зберіганню та відвантаження зерна, яка знаходиться у комунальній власності (цільове призначення –  11.02 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості») та долучення нової території площею 1,6342га для обслуговування даного комплексу. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ –3 роки.

 

 1. Основні техніко – економічні показники детального плану території

Площа опрацювання ДПТ – 8,8755 га

Площа існуючої ділянки, до якої долучаються проектовані території – 2,4863 га

Площа частини існуючої ділянки, яка потрапляє у червоні лінії вулиць – 0,1285 га

Площа вільних територій, які долучаються – 1,6342 га

 

Площа проектованої ділянки №1 – 3,7843 га, в т.ч.:

Площа існуючих територій – 2,1501

Площа територій, які долучаються – 1,6342

Площа забудови – 0,5726 га

Площа замощення – 0,0429 га

Площа асфальтування – 1,4935 га

Площа озеленення – 1,6753 га

 

Площа проектованої ділянки №2 – 0,2077 га, в т.ч.

Площа забудови – 0,0432 га

Площа замощення – 0,0100 га

Площа асфальтування – 0,0063 га

Площа озеленення – 0,1482 га

8.Стратегічна екологічна оцінка.

(витяг)

 1. 6. Опис наслідків для довкілля, у т. ч. і для здоров’я населелення, у т.ч. вторинних,

 кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо та довгострокових, постійних і тимчасових,

 позитивних і негативних наслідків.

Аналізуючи вплив даного ДПТ на навколишнє середовище необхідно розглянути наступні фактори:

Таблиця 1

 

Фактор довкілля Вплив
 

 

Здоров’я населення

Негативний вплив відсутній (у зв’язку з віддаленістю від житлових кварталів). Викидів, скидів утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми допустимого впливу.

Передбачено дотримання норм по інсоляції.

 

Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок)

Існуюча ділянка площею 2,4863 га 11.02 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та території, які долучаються площею 1,5988 – згідно з генеральним планом м. Самбір віднесені до промислових та

комунально-складських об’єктів.

Води Негативний вплив відсутній. Існуючі умови та передбачені заходи

дозволяють уникнути негативного впливу на водні ресурси.

 

Повітря

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно від автотранспорту та будівельної техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам доріг в

Україні.

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та

викиди парникових газів)

Негативний вплив незначний, звичайний для міста. Викиди парникових газів виключно від автотранспорту та у звичайних для

проведення будівельних робіт концентраціях.

 

 1. 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення

 негативних наслідків виконання ДПТ

З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище при будівництві й експлуатації комплексу по прийманню, очищенню, сушінню, зберіганню та відвантаження зерна будуть виконані наступні заходи:

 • компонування генплану споруд, а також виконання вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод;
 • будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості, а також з дотриманням необхідних розривів між ними;
 • використання для планових   і  профілактичних   ремонтів технологічних майданчиків з твердим покриттям;
 • заземлення всіх металевих частин, які можуть опинитися під напругою;
 • улаштування захисного відключення електрообладнання при перевантаженнях і короткому замиканні;
 • своєчасне проведення    профілактичних    оглядів     і     ремонтів    обладнання     силами спеціалізованих організацій;
 • улаштування системи блискавкозахисту;
 • оснащення об’єкта первинними засобами пожежогасіння;
 • зберігання відходів, що утворюються в процесі будівництва та функціонування комплексу по прийманню, очищенню, сушінню, зберіганню та відвантаження зерна, в спеціально відведених місцях відповідно до санітарних норм і вивезення їх в установленому порядку;
 • застосування гідроізоляції всіх підземних споруд і комунікацій;
 • застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій;
 • благоустрій та озеленення території комплексу та його СЗЗ;
 • дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки.

У випадку, виявлення додаткових потенційних негативних наслідків, будуть розроблені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.

 1. Резюме нетехнічного характеру інформації

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання населення м. Самбір. Територія ДПТ повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

До    містобудівних   заходів    регулювання   основних   показників   якості    навколишнього середовища відносяться:

 • функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;
 • раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;
 • вибір під забудову добре провітрювальних територій.

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних відстаней від проектованого об’єкту до існуючої забудови.

 Охорона повітряного басейну

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосовувати наступні

заходи:

 • покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом

шкідливих речовин в вихлопних газах;

 Охорона водного басейну

Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист грунтових та поверхневих вод. Для цього передбачається провести каналізування проектованої території (включаючи дощову каналізацію) до існуючої системи, організувати відвід поверхневих вод, провести інженерну підготовку території та планову санітарну очистку території.

 Охорона грунтів

Для підтримання нормального санітарного стану грунтів передбачається вдосконалення санітарної очистки, каналізування забудови, що дозволить ліквідувати забруднення грунтів стоками. Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в грунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від забруднення.

1 2 3