Відділ освіти виконавчого комітет Самбірської міської ради оголошує  повторний конкурс на заміщення вакантної посадидиректора  середньої школи № 1 ім. Т.Г.Шевченка м. Самбора Львівської області

Відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради від 27 жовтня 2020 року № 94 «Про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади директора середньої школи № 1 ім. Т.Г. Шевченка м.Самбора Львівської області»,  з метою забезпечення проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» оголошується повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора середньої школи № 1 ім. Т.Г. Шевченка м.Самбора Львівської області за адресою: м.Самбір, вул.І.Франка, 15, shkola1sambir@ukr.net.

Умови оплати праці директора середньої школи № 1 ім. Т.Г. Шевченка м.Самбора Львівської області: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду директора середньої школи № 1 ім. Т.Г.Шевченка м.Самбора Львівської області: 

-є громадянином України,

– вільно володіє державною мовою,

– має вищу освіту ступеня не нижче магістра,

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1)  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

2)  автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)  копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у термін з 28 жовтня 2020 року до 26 листопада 2020 року.

Документи подаються до відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради  за адресою:   вул.  Коперніка, буд.15, місто Самбір, Львівська область, 81400, головному спеціалісту відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради Пилипчак Ганні Ярославівні (каб.26)

Уповноважена особа, Пилипчак Ганна Ярославівна (тел.0679989798, ел.адреса: anet.22.12@ukr.net) надає інформацію про конкурс та приймає документи для участі в конкурсі за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади  директора середньої школи № 1 ім.Т.Г.Шевченка м.Самбора Львівської області розпочинається 10 грудня 2020 року. Місце початку конкурсного відбору: вул. Коперніка,15, м. Самбір Львівської області (актовий зал відділу освіти).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема  Закону України “Про освіту”, Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (письмове тестування – 20 хв.);

-перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (30 хв.);

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку середньої школи № 1 ім.Т.Г.Шевченка м.Самбора Львівської області (до 15 хв.), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради призначає переможця конкурсу на посаду директорасередньої школи № 1 ім.Т.Г.Шевченка м.Самбора Львівської області та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки).